وضعیت قرمز هوا در ۵ منطقه تهران

حصاریا

وضعیت قرمز هوا در ۵ منطقه تهران

بازگشت آلودگی هوا در صبح جمعه و پایداری جو در دو روز گذشته، هوای تهران
را آلوده تر از روز قبل کرده است. هرچند شاخص همچنان در محدوده ناسالم برای
گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرآنلاین؛ کمیته اضطرار هوای
تهران از صبح امروز محدوده طرح ترافیک را به محدوده زوج و فرد گسترش داده
است، موضوعی که ترافیک در معابر این محدوده مخصوصا بزرگراه رسالت و صیاد
شیرازی را کم کرده. اما هوا امروز از روز گذشته آلوده تر است؛ ۱۳۹.

وضعیت قرمز هوا در ۵ منطقه تهران

دیروز
شاخص عدد ۱۲۳ را نشان می‌داد. با اینکه محدوده تاثیر هوا هنوز ناسالم برای
گروه‌های حساس است،‌اما ۵ منطقه تهران وضعیت قرمز دارند؛

بدترین
هوای تهران را صبح امروز شمال منطقه دو دارد با عدد ۱۷۶. رتبه دوم متعلق به
مرز منطقه ۲ و ۶ در گیشا و ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس است با عدد ۱۶۰. پس
از آن جنوب منطقه ۲ و دانشگاه شریف هوای ناسالمی دارد با عدد ۱۵۸.

شادآباد در غرب تهران و شهرری در جنوب پایتخت هم با عدد مشابه ۱۵۵، رتبه بعدی آلوده ترین هوا را دارند.

[ad_1]

مطالب مشابه