تصاویر/ برگزاری "جشن آرد" در یونان

حصاریا

تصاویر/ برگزاری "جشن آرد" در یونان

به رسم یک جشن قدیمی که به آن «جشن آرد» گفته می‌شود و قدمت آن در یونان به بیش از یک قرن می‌رسد جوانان یونانی در شهر ساحلی گالاکسیدی با پودرهای رنگی به یکدیگر حمله کردند.

به رسم یک جشن قدیمی که به آن «جشن آرد» گفته می‌شود و قدمت آن در یونان به بیش از یک قرن می‌رسد جوانان یونانی در شهر ساحلی گالاکسیدی با پودرهای رنگی به یکدیگر حمله کردند.

 

 

تصاویر: رویترز

[ad_1]

مطالب مشابه