تعابیر تند رامین علیه احمدی نژاد، بقایی و مشایی

حصاریا

تعابیر تند رامین علیه احمدی نژاد، بقایی و مشایی

ایران
آنلاین نوشت: محمد علی رامین که در دولت احمدی نژاد معاونت مطبوعاتی وزارت
ارشاد را برعهده داشت و بعدا به جمع منتقدان او پیوست امروز با تندترین
زبان ائتلاف سه نفره احمدی نژاد، بقایی و مشائی را مورد حمله قرار
داد.اشاره رامین به کاروان های تبلیغاتی است که احمدی نژاد و مشائی در
شهرهای مختلف برای حمایت از کاندیداتوری حمید بقایی به راه انداخته اند.

رامین
سه گانه احمدی نژاد، مشایی و بقایی را سه دلقک بهاری خواند و گفت رییس
سابق وى با نمایش دلقک‌مآبانه و ابلهانه حیثیت خود را بر باد داده است.

اندکی
بعد از انتشار مطلب تند رامین ، عبدالرضا داوری یک جنگ قلمی جدید علیه این
عضو مغضوب دولت احمدی نژاد نوشت: فعالیت های سفارشی حضرت رامین در المان

داوری به سوابق اقامت و حضور رامین در
خارج خارج اشاره کرد. دوره ای که گفته می شود وی در ارتباط با چپگرایان
آلمانی تز هولوکاست را اخذ کرد و در دولت احمدی نژاد آن را پیاده کرد.

 

تعابیر تند رامین علیه احمدی نژاد، بقایی و مشایی

[ad_1]

مطالب مشابه