تصاویر/ مرد نامرئی

حصاریا

تصاویر/ مرد نامرئی

هنرمند چینی “لویی بولین” که به مرد نامرئی نیز معروف است، و عکاس مشهور “آنی لیبوویتز” به کمک هم تصاویر شگفت‌انگیزی ایجاد کرده‌اند. ذوق بولین در رنگ‌آمیزی بدن و چشمان تیزبین لیبوویتز در عکاسی، تصاویری ایجاد کرده که از زیبایی بیش‌ازحد سورئال به نظر می‌رسند.

حصاریا| هنرمند چینی “لویی بولین” که
به مرد نامرئی نیز معروف است، و عکاس مشهور “آنی لیبوویتز” به کمک هم
تصاویر شگفت‌انگیزی ایجاد کرده‌اند. ذوق بولین در رنگ‌آمیزی بدن و چشمان تیزبین لیبوویتز
در عکاسی، تصاویری ایجاد کرده که از زیبایی بیش‌ازحد سورئال به نظر می‌رسند.

بولین چنان استادانه در پس‌زمینه محو می‌شود که
به نظر می‌رسد میان او و محیط اطرافش تفاوتی وجود ندارد.

تصاویر: مرد نامرئی

تصاویر: مرد نامرئی

تصاویر: مرد نامرئی

تصاویر: مرد نامرئی

تصاویر: مرد نامرئی

تصاویر: مرد نامرئی

تصاویر: مرد نامرئی

تصاویر: مرد نامرئی

ترجمه: وب‌سایت حصاریا

[ad_1]

مطالب مشابه