ویدیو/ تلاش ناکام شیر ماده برای شکار بچه کرگدن

حصاریا

ویدیو/ تلاش ناکام شیر ماده برای شکار بچه کرگدن

کرگدن پستاندار بزرگ و شاخ داری است که در افریقا و مناطق گرم سیراسیا زندگی می کند. این جانور، پوست کلفتی دارد که مانند زره از بدنش محافظت می کند. در آسیا ۳ نوع کرگدن و در افریقا ۲ نوع کرگدن زندگی می کنند. تمام کرگدنهای آسیائی یک شاخ و کرگدن آفریقائی دو شاخ دارند. شاح کرگدن ها با شاخ سایر جانوران شاخدار متفاوت است.

این خبر را به اشتراک بگذارید

[ad_1]

مطالب مشابه