آرشيو موزیک

حصاریا

موزیک

دانلود رمان تمامت را میخواهم

رمان تمامت را میخواهم با کیفیت بالا عالی و لینک مستقیم پی دی اف اندروید ای او اس از سایت نکس لود دانلود کنید .

این رمان در نسخه های Android Ios Pdf عرضه میشود که مورد توجه است .

دانلود رمان تمامت را میخواهم

این رمان در کانال های تلگرامی به صورت قطعه قطعه گزاشته میشود .

 

شرح رمان تمامت را میخواهم

این رمان به صورت کامل در سایت قرار میگیره ولی قطعه قطعه گزاشته میشه لطفا به روز باشید

و بیاید مطلب رو چک کنید ببینید این مطلب رو گزاشتیم یا خیر قسمت به قسمت به زودی .

 

قسمت اول رمان تمامت را میخواهم

با صدای تلفن سرم رو از روی برگه های مقابلم بلند کردم و تلفن رو جواب دادم.
– آقای مهندس پدرتون پشت خطن.
– وصل کنید لطفا.
همونطور که با روان نویس تو دستم بازی می کردم منتظر موندم تا ببینم باز چی شده که اینا یاد من افتادن.
صدای بابا تو گوشم پیچید.
– الو کسری؟
– سلام بابا خوبید؟
– الان وقت احوال پرسی نیست. این پسره باز غیب شده ببین کجا رفته.
پوفی کشیدم و بی حوصله گفتم: این که چیز عجیبی نیست …

 

قسمت دوم رمان تمامت را میخواهم

با من بحث نکن پسر کاری رو که بهت گفتم انجام بده.
– چشم.
– شب هم بیا خونه آقاجون شام اینجاست.
– باشه میام امر دیگه ای نیست؟
– نه فقط کامیار رو پیدا کن.
– اگه تونستم حتما!
گوشی رو قطع کردم و زیرلب گفتم: پسره ی احمق.
هر چی با موبایلش تماس گرفتم خاموش بود به دوستاش هم که زنگ می زدم خبری ازش نداشتن.
غروب بود که از شرکت زدم بیرون. دلم می خواست می رفتم خونه ی خودم و یه دوش آب گرم می گرفتم و بعدش می
خوابیدم اما امشب باید قیدشو می زدم.
دوتا بوق زدم و رحمت سرایدار خونه در رو باز کرد. ماشین رو جلوی عمارت پارک کردم و پیاده شدم.
رحمت خودشو بهم رسوند و نفس نفس زنان گفت: آقا کجایید؟ اگه بدونید چه بلوایی راه افتاده؟
– چی شده مگه؟
– آقا کامیار هنوز نیومدن آقابزرگم عصبانین خلاصه اوضاع خیلی قمر در عقربه.
– خیلی خب تو برو به کارت برس.
– چشم آقا.
در ساختمون رو باز کردم و وارد سالن شدم.
– سلام
همه برگشتن سمتم. مامان با نگرانی از جاش بلند شد و گفت: سلام پسرم پس کامیار کو؟
دستم رو کردم تو جیبم و مشغول گشتن شدم.
– نمی دونم بذار ببینم تو جیبم نیست؟!
آقاجون با عصبانیت گفت: مگه الان وقت شوخیه پسر؟

 

قسمت سوم رمان تمامت را میخواهم

کلافه رفتم سمت پله ها و گفتم: چه سوالایی می پرسید من از کجا باید بدونم؟ دفعه ی اولش که نیست اینطوری
نگرانش شدین.
بابا- اما دفعه ی اول که سه روز هیچ خبری ازش نیست.
– من به دوستاش زنگ زدم ولی اونام نمی دونستن کجاست. حتما دوباره رفته پی خوشگذرونیش.
دیگه منتظر نموندم و رفتم بالا. آخرین لحظه چشمم به ترگل افتاد که مغموم و ناراحت روی مبل نشسته بود و چیزی
نمی گفت.
دلم براش سوخت. طفلی با این شوهرکردنش خوشبخت که نشد هیچ حالا باید نگران کامیار هم باشه.
رفتم تو اتاقم و لباسام رو عوض کردم و رفتم پایین. کنار آقاجون نشستم و لیوان شربتی رو که مامان برام آورده بود
یه نفس سر کشیدم.
آقاجون- از شرکت چه خبر؟
– همه چی خوب پیش میره.
لبخندی زد و گفت: از پسر لایقی مثل تو همین انتظار رو داشتم. کاش داداشتم عین تو بود.
چیزی نگفتم. پر واضح بود که کامیار پسر عیاش و خوشگذرونیه اما چیزی که متعجبم می کرد این بود که چطور عمه
راضی شد ترگل باهاش ازدواج کنه.
آقاجون- تو نمی خوای دست به کار شی؟
با گیجی برگشتم سمتش و گفتم: چی؟
آقاجون- میگم نمی خوای دست به کار شی؟
– دست به کار چی شم؟!
آقاجون- ازدواج پسر جون.
خندیدم و گفتم: آها. آقاجون خواهشا دوباره گیر نده به من.
آقاجون- یعنی چی پسر بالاخره که باید زندگی تشکیل بدی نمیشه که تا ابد عذب اوغلی بمونی!
– من زندگیمو تشکیل دادم.
آقاجون- تو به این میگی زندگی؟ از صبح تا شب که شرکتی بعدم که میری تو اون خونه که گرمای زندگی توش نیست
و دوباره فردا صبح همین برنامه.

 

قسمت چهارم رمان تمامت را میخواهم

لیوان شربت رو روی میز گذاشتم و گفتم: اما من راضیم.
از جاش بلند شد و گفت: لا اله الا الله . با شما جوان ها حرف زدن مثل فرو کردن میخ تو سنگه.
رفتم تو باغ تا یه کم قدم بزنم. نمی دونم چرا هر وقت چشم آقاجون می افتاد به من یاد زن گرفتنم می افتاد.
نفسم رو پر صدا بیرون دادم و به سمت ته باغ و آلاچیقی که اونجا بود رفتم.
با فندک توی دستم بازی می کردم. خیلی اهل سیگار نبودم یعنی اصلا نبودم اما بعد از اون اتفاق گاهی می کشم.
خاطرات دوباره تو ذهنم جون گرفته بودن.
آقاجون مرد متمول و سرشناسی بوده و هست. یه پسر و دختر ثمره ی زندگی سراسر عاشقانه اش با خانم جونه.
هیچوقت یادم نمیره فوت خانم جون چطور کمرش رو خم کرد.
چیزی که خیلی برام عجیبه اصرار آقاجون به ازدواج های خانوادگیه. نمی دونم شاید اینجوری می خواد خاندان
محتشم که عین یه کلاف سردرگم تو هم پیچیده همیشه مستحکم باشه!
بلند شدم و رفتم سمت عمارت. عمارتی که بابا با زحمات خودش صاحبش شده بود. با اینکه آقاجون می تونست از
نظر مالی بهش کمک کنه اما هرچی که تا الان بدست آورده حاصل تلاش خودش بود.
نگاهم به ترگل افتاد که تو باغ کلافه راه می رفت و با موبایلش شماره می گرفت. معلوم بود با کامیار تماس می گیره.
بدون اینکه چیزی بگم رفتم داخل. من خیلی وقت بود که نسبت به جنس مونث بی تفاوت بودم.
************
اَه خسته شدم از بس شماره شو گرفتم. کلافه سرم رو بلند کردم و نگاهم به کسری افتاد. بدون اینکه چیزی بگه رفت
تو. کاش حداقل یه کم به فکر داداشش بود.
خسته از تلاش بیهوده و قدم زدن زیاد رفتم تو. زن دایی میز شام رو میچید. رفتم پیشش تا کمکش کنم.
– کمک نمی خواید پوران جون؟
– نه عزیزم کاری نیست.
با اینکه زینت خانم، زن مش رحمت کارای خونه رو انجام می داد ولی زن دایی خودش غذا می پخت و بیشتر نظافت
خونه به عهده ی اون بود.

 

 

قسمت پنجم رمان تمامت را میخواهم

سرمیز شام با غذام بازی می کردم. اصلا میل به خوردن نداشتم. اولین باری نبود که کامیار اینطوری غیبش می زد اما
من هر دفعه نگرانش می شدم. سه ماه بود که عقد کرده بودیم و قرار بود تا چند وقت دیگه بریم سر خونه و
زندگیمون.
کامیار از بچگی پسر شر و شیطونی بود. امیدوار بودم بعد از عقدمون اخلاقش درست بشه و دست از این رفیق بازی و
دختربازی برداره اما…
هر دفعه که دخترا به موبایلش زنگ می زدن یه جنگ اعصاب حسابی با هم داشتیم.
از بچگی احساس راحتی و صمیمیت باهاش داشتم چیزی که بین من و کسری اصلا وجود نداشت. همین احساس که
اوایل نسبت بهش بی اهمیت بودم کم کم رشد کرد و وقتی به خودم اومدم دیدم عاشقش شدم.
مامان به ازدواجم با کامیار زیاد راضی نبود اما به خاطر دایی فرامرز چیزی نگفت و سکوت آقاجون نشون از رضایتش
بود. این شد که یه مراسم گرفتیم و کل فامیل فهمیدن یه عروسی در پیش داریم.
با صدای دایی به خودم اومدم.
– ترگل جان چرا نمی خوری؟
– میل ندارم دایی.
تلفن خونه زنگ خورد. کسری از جاش بلند شد تا جواب بده. یه کم که حرف زد قیافه اش رفت تو هم و پشتش رو
کرد به ما.
گوشی رو که قطع کرد با عجله رفت بالا و بعد چند دقیقه لباس عوض کرده اومد پایین.
کسری- بابا یه لحظه بیا بیرون کار مهم دارم.
همراه دایی رفتن تو باغ. به زن دایی نگاه کردم اونم به در سالن خیره شده بود. رفتار عجیب کسری دلهره ام رو بیشتر
کرده بود.
بعد از چند دقیقه دایی با صورت پریشون و ناراحت اومد تو.
زن دایی- چیزی شده فرامرز؟
دایی- نه فقط…
زن دایی- فقط چی؟
دایی- از بیمارستان زنگ زدن. مثل اینکه کامیار تصادف کرده.
زن دایی- وای خدا مرگم بده پس چرا هیچی نمیگی؟

رمان تمامت را میخواهم

نوشته دانلود رمان تمامت را میخواهم اولین بار در نکس لود پدیدار شد.

کارا انایا کیست ۱۷ تیر ۱۳۹۶

کارا انایا کیست بیوگرافی و فیلم

زنی که بخاطر مشکل جسمانی و بیماری اش هر ۲ ساعت ۱۸۰ بار ارضا میشود از نکس لود بخوانید .

دختری ۳۴ ساله است که بخاطر اختلال در دستگاه تناسلی اش دچار مشکل سختی شده است .

 

کارا انایا فیلم و عکس و کلیپ

این زن مشکل و بیماری تناسلی دارد که به کمک دکتران نیاز دارد

بخاطر این بیماری در مدرسه در وسط حیات در ورزشگاه و در هرجای ممکن

ارضا میشد که مشکل بسیار جدی بوده است تا اینکه مادرش اورا به دکتر میبرد

او از این کار خسته شده بود که شروع به شمردن کرد که در هر ساعن ۸۰ بار ارضا میشود

این بسیار برای او و همسرش دردناک است و فرزندانش مورد تمسخر قرار میگیرند .

کارا انایا

نوشته کارا انایا کیست اولین بار در نکس لود پدیدار شد.

آدرس سایت ضمن خدمت فرهنگیان ltms

آدرس این سایت رو به راحتی از سایت نکس لود به صورت کامل و لینک مستقیم دریافت کنید .

ضمن خدمت فرهنگیان را میشود در سایت آن مشاهده نمود که چه مقدار است .

آدرس سایت ضمن خدمت فرهنگیان ltms

افراد زیادی دنبال سایت ضمن خدمت فرهنگیان هستند که در ادامه مطلب معرفی میکنیم .

 

آدرس دقیق اصلی سایت ضمن خدمت فرهنگیان

آدرس سایت ضمن خدمت فرهنگیان را در پایین براتون گزاشتیم

www.ltms.medu.ir

شما باید متن بالا رو در مرورگر کپی و پیست کنید و دکمه اینتر رو بزنید

این آدرس شمارو مستقیما به آدرس سایت ضمن خدمت فرهنگیان منتقل میکنه .

ضمن خدمت فرهنگیان

نوشته آدرس سایت ضمن خدمت فرهنگیان ltms اولین بار در نکس لود پدیدار شد.

کنکور عملی هنر چگونه است

کنکور عملی هنر چگونه است چطور امتحان عملی هنر رو میدیم از سایت نکس لود بخوانید .

کنکور عملی هنر چگونه است

رشته های زیادی در هنر وجود دارد که در ادامه میپردازیم .

 

چگونه امتحان عملی هنر رو میدیم

رشته های هنر شامل آزمون عملی و طراحی رشته‌های تحصیلی نقاشی

ارتباط تصویری، هنرهای تجسمی، طراحی پارچه و لباس، طراحی صنعتی

ادبیات نمایشی، مجسمه‌سازی، موسیقی ایرانی و جهانی، کتابت و نگارگری

آهنگسازی، بازیگری (کارگردانی)، طراحی صحنه، نمایش عروسکی و عکاسی

است که به صورت عملی حضوری و شفاهی امتحان گرفته میشود .

امتحان عملی هنر

نوشته کنکور عملی هنر چگونه است اولین بار در نکس لود پدیدار شد.

دانلود سریال آشوب ۱۴ تیر ۱۳۹۶

دانلود سریال آشوب با لینک مستقیم

سریال آشوب با کیفیت بالا عالی Hd به صورت رایگان کامل از سایت نکس لود دانلود کنید .

این سریال ۴۰ درصد سریالبرداری شده است و در شرق تهران جلوی دوربین است .

دانلود سریال آشوب

خلاصه داستان : «آشوب» روایتگر قصه شهر خرمشهر در بازه زمانی ماه‌های منتهی به آغاز دفاع مقدس تا اشغال این شهر است .

 

مشخصات سریال آشوب

اسم سریال : آشوب
اسم انگلیسی : Ashob
کارگردان : امیرپور وزیری | تهیه کننده : مهدی همایونفر
نویسندگان : علی دلگشایی و احسان فکا
سال ساخت : ۹۵ | سال پخش : ۹۶
سایت منتشر کننده : نکس لود

 

بازیگران سریال آشوب

عباس غزالی، سلمان فرخنده، مالک سراج و اسماعیل موحدی .

 

اخبار سریال آشوب

اخبار سریال آشوب به زودی اضافه میشود

 

تاریخ اکران سریال آشوب

 

زمان انتشار سریال در اینترنت نمایش خانگی

 

عکس های سریال آشوب

 

دانلود تیزر سریال آشوب کیفیت بالا
| لینک غیر مستقیم |
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
دانلود سریال آشوب با کیفیت عالی
| لینک غیر مستقیم |

نوشته دانلود سریال آشوب اولین بار در نکس لود پدیدار شد.

دانلود فیلم هیس پسرها گریه نمی کنند با لینک مستقیم

فیلم ایرانی سینمایی با کیفیت بالا عالی HD به صورت رایگان کامل از نکس لود دانلود کنید .

این فیلم از سال ۹۶ با کارگردانی پوران درخشنده شروع به ساخت شده است .

دانلود فیلم هیس پسرها گریه نمی کنند

خلاصه داستان : هنوز خلاصه ی فیلمی برای این فیلم اضافه نشده است .

 

مشخصات فیلم هیس پسرها گریه نمی کنند

اسم فیلم : هیس پسرها گریه نمی کنند
اسم انگلیسی : His Pesarha Gerye Nmikonand
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان : پوران درخشنده
سال ساخت : ۱۳۹۶ | سال پخش : نامشخص
سایت منتشر کننده : نکس لود

 

بازیگران فیلم هیس پسرها گریه نمی کنند

هنوز بازیگران این فیلم اعلام نشده اند .

 

اخبار فیلم هیس پسرها گریه نمی کنند

اخبار فیلم هیس پسرها گریه نمی کنند به زودی اضافه میشود

 

تاریخ اکران فیلم هیس پسرها گریه نمی کنند

 

زمان انتشار فیلم در اینترنت نمایش خانگی

 

عکس های فیلم هیس پسرها گریه نمی کنند

 

دانلود تیزر فیلم هیس پسرها گریه نمی کنند
| لینک غیر مستقیم |
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
دانلود فیلم هیس پسرها گریه نمی کنند
| لینک غیر مستقیم |

نوشته دانلود فیلم هیس پسرها گریه نمی کنند اولین بار در نکس لود پدیدار شد.

دانلود فیلم ناکوک ۱۴ تیر ۱۳۹۶

دانلود فیلم ناکوک با لینک مستقیم

فیلم ایرانی ناکوک با کیفیت بالا عالی و به صورت کاملا رایگان از سایت نکس لود دانلود کنید .

این فیلم از سال ۹۵ با کارگردانی امیر پورکیان شروع به ساخت شده است .

دانلود فیلم ناکوک

خلاصه داستان : آرش نوجوانی که به تازگی از بند مواد مخدر رها شده و با مادرش زندگی می‌ کند، در کافه‌ ای با دوستش که از برادر به او نزدیک‌ تر است، مشغول کار است. پدر آرش که مدت‌ ها قبل از ایران متواری شده و در فضای مجازی با فرزندش ارتباط گرفته، قرار است به ایران بازگردد، اما مساله‌ ای جدید و فضای ملتهبی در راه است .

 

مشخصات فیلم ناکوک

اسم فیلم : ناکوک
اسم انگلیسی : Nakook
تهیه کننده : خانه‌ فيلم پروان و امير عابدی
کارگردان : امیر پورکیان | نویسنده : علی اصغری
سال ساخت : ۱۳۹۵ | سال پخش : ۹۵
سایت منتشر کننده : نکس لود

 

بازیگران فیلم ناکوک

شقایق فراهانی، سعید شریف، سام حسامی و مهسا علافر.

 

اخبار فیلم ناکوک

اخبار فیلم ناکوک به زودی اضافه میشود .

 

تاریخ اکران فیلم ناکوک

 

زمان انتشار فیلم در اینترنت نمایش خانگی

 

عکس های فیلم ناکوک

 

دانلود تیزر فیلم ناکوک کیفیت بالا
| لینک غیر مستقیم |
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
دانلود فیلم ناکوک با کیفیت عالی
| لینک غیر مستقیم |

نوشته دانلود فیلم ناکوک اولین بار در نکس لود پدیدار شد.

دانلود فیلم دزد و پری ۲ با لینک مستقیم

فیلم ایرانی دزد و پری ۲ با کیفیت بالا عالی و به صورت رایگان کامل از نکس لود دانلود کنید .

این فیلم از سال ۹۵ شروع به ساخت شده است و در سال ۹۶ اکران میشود .

دانلود فیلم دزد و پری 2

خلاصه داستان : دختری ۸ ساله نام مانلی تنها با پدرش زندگی می کند. یک روز با دیدن شواهدی شک می کند که پدرش می خواهد با زنی که یک پسر ۷ ساله هم دارد ازدواج کند. او که مخالف این کار است دست به کار می شود .

 

مشخصات فیلم دزد و پری ۲

اسم فیلم : دزد و پری ۲
اسم انگلیسی : Dozd o Pari 2 Film
سال ساخت : ۱۳۹۵ | پخش : نامشخص
نویسنده : نامعلوم | تهیه کننده : بهروز مفید | کارگردان : حسین قناعت
سایت منتشر کننده : نکس لود

 

بازیگران فیلم دزد و پری ۲

امیرحسین صدیق، بهنوش بختیاری، شقایق فراهانی، نادر سلیمانی .

 

اخبار فیلم دزد و پری ۲

اخبار فیلم دزد و پری ۲ به زودی اضافه میشود .

 

تاریخ اکران فیلم دزد و پری ۲

 

زمان انتشار فیلم در اینترنت نمایش خانگی

 

عکس های فیلم دزد و پری ۲

 

دانلود تیزر فیلم دزد و پری ۲ کیفیت بالا
| لینک غیر مستقیم |
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
دانلود فیلم دزد و پری ۲ با کیفیت عالی
| لینک غیر مستقیم |

نوشته دانلود فیلم دزد و پری ۲ اولین بار در نکس لود پدیدار شد.

دانلود فیلم موریانه با لینک مستقیم

فیلم ایرانی موریانه با کیفیت بالا عالی و به صورت کاملا رایگان از سایت نکس لود دانلود کنید .

این فیلم از سال ۹۶ توسط مسعود حاتمی شروع به ساخت شده است .

دانلود فیلم موریانه با لینک مستقیم

خلاصه داستان : موریانه یک اثر داستانی با ۲ کاراکتر اصلی و تعدادی کاراکترهای فرعی است. نخستین تجربه سینمایی مسعود حاتمی، دارای فرمی متفاوت است. این فرم اجرایی برای نخستین بار است که در سینما به این شکل تجربه می شود و می تواند آغازگر جریانی نوین باشد .

 

مشخصات فیلم موریانه

اسم فیلم : موریانه
اسم انگلیسی : Moorianeh Film
سال ساخت : ۱۳۹۶ | سال پخش : نامشخص
نویسنده : ؟ | تهیه کننده : غلامرضا موسوی | کارگردان : مسعود حاتمی
سایت منتشر کننده : نکس لود

 

بازیگران فیلم موریانه

بهتاش صناعی ها، مریم مقدم، سیاوش چراغی پور، نهال دشتی، پاشا جمالی، خورشید چراغی پور، سوده ازقندی .

 

اخبار فیلم موریانه

اخبار فیلم موریانه به زودی اضافه میشود

 

تاریخ اکران فیلم موریانه

 

زمان انتشار فیلم در اینترنت نمایش خانگی

 

عکس های فیلم موریانه

 

دانلود تیزر فیلم موریانه کیفیت بالا
| لینک غیر مستقیم |
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
دانلود فیلم موریانه با کیفیت عالی
| لینک غیر مستقیم |

نوشته دانلود فیلم موریانه اولین بار در نکس لود پدیدار شد.

دانلود فیلم چشم عروسک با لینک مستقیم

فیلم ایرانی چشم عروسک با کیفیت بالا عالی و به صورت کاملا رایگان از نکس لود دانلود کنید .

این فیلم ایرانی رسول صدرعاملی از سال ۹۶ شروع به ساخت شده است .

دانلود فیلم چشم عروسک

خلاصه داستان : خلاصه فیلمی از چشم عروسک منتشر نشده است .

 

مشخصات فیلم چشم عروسک

اسم فیلم : چشم عروسک
اسم انگلیسی : Cheshme Aroosak
سال ساخت : ۱۳۹۶ | پخش : نامشخص
تهیه کننده : مسعود ردايى | نویسنده : پرويز شهبازى | کارگردان : رسول صدرعاملى
سایت منتشر کننده : نکس لود

 

بازیگران فیلم چشم عروسک

بازیگران اضافه نشده اند .

 

اخبار فیلم چشم عروسک

اخبار فیلم چشم عروسک به زودی اضافه میشود

 

تاریخ اکران فیلم چشم عروسک

 

زمان انتشار فیلم در اینترنت نمایش خانگی

 

عکس های فیلم چشم عروسک

 

دانلود تیزر فیلم چشم عروسک کیفیت بالا
| لینک غیر مستقیم |
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
دانلود فیلم چشم عروسک با کیفیت عالی
| لینک غیر مستقیم |

نوشته دانلود فیلم چشم عروسک اولین بار در نکس لود پدیدار شد.


Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home/etoonxyz/hesariha.ir/wp-content/themes/Bartar/archive.php on line 59